Korstnapühkijate kutseeksami kajastus ajalehes Sakala

Korstnapühkijaks pürgijad näitasid oma teadmisi

Eile korstnapühkija kutseeksamit sooritanud Ian Schimanskil (keskel) läks praktikaosas nii hästi, et ta teenis eksamineerijalt Juhan Ränilt kiidusõnu.

Foto: Marko Saarm / Sakala

«Nagu öö ja päev!» rõõmustas eksamineerija Juhan Räni korstnapühkija kutseeksami praktikaosa eeskujulikult sooritanud Ian Schimanski teadmiste ja oskuste üle. Eelmine proovija oli Räni pead vangutama ja kohvipausi võtma pannud.

Eile sooritas Viljandi ühendatud kutsekeskkoolis korstnapühkija kutseeksamit üheksa meest, kes pidid kõigepealt tegema teooriaeksami ja seejärel praktikaosa, kus neil tuli näidisküttekolde ja -korstna juures lahti seletada ja ette näidata, mida, miks, kuidas ja mis järjekorras nad reaalsel objektil teeksid. Lisaks uuendasid kaheksa korstnapühkijat oma kutsetõendit ja üks tegi meistri staatuse andva eksami. Nemad ei pidanud praktilist osa uuesti läbi tegema, küll aga teooriaeksami ja vestluse.

Päev näitas, et korstnapühkija kutseeksami tegija tase võib suurel määral erineda. Nagu juba öeldud, olid Juhan Räni ja teine praktikaosa eksamineerija Teet Võhandu parasjagu lõpetanud sooritajaga, kel ei läinud eriti hästi, seevastu järgmine mees, Ian Schimanski, teenis vaid kiidusõnu.

Schimanski ise ütles, et võlgneb oma hea tulemuse meister Raulis Romanovskile, kelle käe all ta on pool aastat õppinud. «Tänu juhendajale olen ma saanud küllaldaselt praktikat,» sõnas ta.

Korstnapühkija kutsetunnistusi on 2008. aasta lõpust välja andnud Eesti tuletõrjeliit. Liidu juhatuse liige ja korstnapühkija kutseeksami komisjoni aseesimees Jaak Laanisto tõdes, et enam kui viieaastase kogemuse põhjal ei saa eksamitegijate üldise tasemega päris rahule jääda.

«Eriti algajate koolitustase jätab soovida,» sõnas Laanisto. «Aga seda on plaanis muuta.»

Samas kinnitas Laanisto, et aastatega on tase siiski paranenud, sest kutsestandard, millest lähtuvad ka eksamid, on mitu korda muutunud ja iga kord ikka karmimaks.

Küsimusele, mis osas korstnapühkijaks pürgijate teadmised sagedamini puudulikud on, vastas Laanisto kärmelt: «Seadusandlus. Ei tunta nende õigusaktide sisu, mis puudutavad tuleohutust.»