Korstnapühkimise hinnakiriSiin saate tutvuda
kortermaja küttesüsteemide puhastamise
ning
eramute/korterite  küttesüsteemide puhastamise
hinnakirjadega.

Valgevase14 OÜ korstnapühkija Ian Schimanski on 4. tasemega kutseline korstna-pühkija.

Korstnapühkija tase 4 on praktilise töökogemusega spetsialist:
a) kellel on pädevus osutada korstnapühkimise teenust nii kortermajades kui ka ühepereelamutes;
b) kelle tööülesannete hulka kuulub küttesüsteemide ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine, ummistuste likvideerimine, avastatud puudustest teavitamine ning olemasolevatele küttesüsteemidele hinnangu andmine;
c) kes võib juhendada ja korraldada madalama tasemega korstnapühkijate tööd.

NB! Viimasel ajal on kaebusi, et algajad korstnapühkijad, kes olles äsja omandanud korstnapühkija 3. taseme, vaatamata sellele, et neil puudub selleks pädevus ja kompetents, teostavad iseseisvalt kortermajades küttesüsteemide puhastust.
Tellides korstnapühkija kortermajja veenduge alati, et tellitaval korstnapühkijal oleks 4. või meistri tase. Juhul kui tuvastate pettust, siis palun teavitage sellest Päästeametit või MTÜ-d Eesti Tuletõrjeliit (kutse andja).